Warunki gwarancji na urządzenia

Gwarancja

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, na zakupione urządzenia w sieci sklepów Lidl otrzymują Państwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysługują Państwu ustawowe prawa w stosunku do sprzedawcy produktu. Prawa te nie są ograniczone przez naszą przedstawioną niżej gwarancję.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu. Prosimy zachować oryginalny paragon. Będzie on potrzebny jako dowód zakupu. Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu tego produktu wystąpi wada materiałowa lub fabryczna, produkt zostanie – wedle naszego wyboru – bezpłatnie naprawiony lub wymieniony. Gwarancja zakłada, że w okresie trzech lat uszkodzone urządzenie zostanie przesłane wraz z dowodem zakupu (paragonem) z krótkim opisem, gdzie wystąpiła wada i kiedy się pojawiła. Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, otrzymają Państwo z powrotem naprawiony lub nowy produkt. (Wraz z naprawą lub wymianą produktu okres gwarancji nie biegnie na nowo.)

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia z tytułu wad

Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to również dla wymienionych lub naprawionych części. Ewentualne uszkodzenia i wady istniejące już w momencie zakupu należy zgłosić bezzwłocznie po rozpakowaniu. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne. Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zachowaniem staranności zgodnie z surowymi normami jakościowymi i dokładnie sprawdzono przed wysyłką. Gwarancja obowiązuje dla wad materiałowych lub fabrycznych. Gwarancja nie rozciąga się na części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i można je uznać za części zużywalne (np. filtry lub nasadki), oraz na uszkodzenia części delikatnych (np. przełączniki, akumulatory lub elementy szklane). Gwarancja przepada, jeśli produkt został uszkodzony, nie był zgodnie z przeznaczeniem użytkowany i konserwowany. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wiąże się z przestrzeganiem wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowań i działań, których odradza się lub przed którymi ostrzega się w instrukcji obsługi. Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. W przypadku niewłaściwego i nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, stosowania „na siłę” i zabiegów, które nie zostały przeprowadzone przez nasz autoryzowany oddział, gwarancja wygasa.

Realizacja w przypadkach objętych gwarancją

Aby zagwarantować szybkie przetworzenie Państwa sprawy, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:
– W przypadku wszelkich zapytań prosimy o przygotowanie paragonu i numeru artykułu jako dowodu zakupu (np. IAN 12345).
– Numer artykułu znajduje się na tabliczce znamionowej, stronie tytułowej instrukcji (na dole po lewej), na naklejce na odwrocie lub jest wygrawerowany. W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwisowym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklamacji.
– Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać po skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, bezpłatnie na podany adres serwisu. Aby uniknąć problemów z odbiorem i dodatkowych kosztów, prosimy o wysłanie przesyłki na adres, który Państwu podano. Należy się upewnić, żeby wysyłka nie nastąpiła odpłatnie, jako ponadwymiarowa, ekspresowo lub na innych specjalnych warunkach. Prosimy o przesłanie urządzenia wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia otrzymanymi przy zakupie i zadbanie o wystarczająco bezpieczne opakowanie.

Serwis naprawczy

Naprawy, które nie są objęte gwarancją, można zlecić odpłatnie w naszym oddziale serwisowym. Serwis sporządzi Państwu kosztorys naprawy. Podejmujemy się wyłącznie naprawy urządzeń, które zostały prawidłowo zapakowane i ofrankowane. Uwaga: Prosimy o przesłanie czystego urządzenia ze wskazaniem usterki. Urządzenia przesłane dla nas odpłatnie, jako przesyłka ponadwymiarowa, ekspresowa lub na innych warunkach specjalnych, nie zostaną odebrane. Utylizację przesłanych do nas uszkodzonych urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie.