Formularz reklamacyjny
Imię i nazwisko*

Ulica i numer domu/mieszkania*

Kod pocztowy*

Miasto*

Telefon*

E-mail*

Producent urządzenia*

Nazwa urządzenia*

Model*

Numer seryjny*

Numer Zgłoszenia z Infolinii Lidla*

Data zakupu*

Opis usterki*

Żądanie reklamującego*

Typ reklamacji*