Procedura reklamacyjna

Należy skontaktować się z infolinią Lidla

Infolinia jest bezpłatna i dostępna pod numerem tel. 800-012-071

UWAGA!!! W przypadku zainteresowania częściami zamiennymi lub materiałami eksploatacyjnymi ( np. filtry ,worki, noże ,itp.) prosimy o wypełnienie gotowego formularza zgłoszeniowego w zakładce CZĘŚCI

1. Jeżeli zakupione urządzenie zawiera wady/usterki, należy je zareklamować w dwojaki sposób;

a) zareklamować bezpośrednio w Sklepie Lidl (który przeprowadzi dalszą procedurę reklamacyjną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi)
b) lub też wysłać osobiście do serwisu postępując zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

2. Aby wysłać urządzenie w ramach reklamacji bezpośredniej do Serwisu klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego: zakładka – „Formularz Reklamacyjny” lub zgłosić reklamacje pod numerem telefonu 61 6507539. Klient zobowiązany jest do podania Numeru Zgłoszenia z Infolinii Lidla.

3. W przypadku wysyłki bezpośredniej do serwisu klient Sklepu Lidl jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Serwisu BHU Krysiak za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (tylko i wyłącznie DHL). Zamówić kuriera DHL można pod nr telefonu 42 6345345.

4. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt Serwisu na wskazany przez reklamującego adres (stąd ważne jest podanie w dokumentacji adresu zwrotnego do wysyłki).

5. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

6. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

7. Zarówno w przypadku wysyłki sprzętu za pośrednictwem DHL jak i za pośrednictwem innego przewoźnika, Serwis rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

7. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Jeżeli urządzenie posiada płyny eksploatacyjne (typu olej, paliwo, olej do smarowania itp.), należy je bezwzględnie opróżnić przed wysyłką.

8. Sprzęt prosimy przysyłać raczej kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn jego nieprawidłowego funkcjonowania. W przypadku ewidentnego uszkodzenia jednego z elementów urządzenia nie należy przesyłać całego urządzenia a jedynie tylko ten uszkodzony element – podając model i nr fabryczny urządzenia (przykład: uszkodzony jest pistolet myjki – wysyłamy sam pistolet nie całą myjkę, podając model i nr fabryczny).

9. Do reklamowanego sprzętu prosimy bezwzględnie o dołączenie ksero dowodu zakupu oraz czytelnego adresu zwrotnego reklamującego (najlepiej wraz telefonem kontaktowym) w celu odesłania reklamacji. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w Sklepie Lidl (paragon, faktura, oświadczenie sklepu), możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji (w celu późniejszego uzupełnienia), czy dany sprzęt został zakupiony w Sklepie Lidl i podlega naprawie gwarancyjnej. Do sprzętu powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być krótki, ale dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

10. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, Serwis może być zmuszony do pobierania opłaty za diagnostykę i koszty przesyłki celem odesłania do reklamującego (istnieje możliwość odstąpienia od tych kosztów w przypadku odbioru przedmiotowego urządzenia w siedzibie Serwisu).

Przesyłki do serwisu prosimy kierować na adres:

Serwis Centralny BHU Krysiak

Ul Rolna 6

62-081 Baranowo

Kontakt z serwisem:
Mail: serwis@krysiak.pl Tel: 61 6507539